• ARUP
 • Arte Charpentier
 • Bovis Lend Lease
 • EHDD
 • FLUOR
 • FXFOWLE
 • gmp
 • HDR CUH2A
 • HKS
 • IDC
 • Jacobs
 • MAKI CONSORTIUM
 • M+W Group
 • MORPHOSIS
 • Studio Gang
 • 上鼎工程建設(上海)
 • 中國海誠工程科技
 • 中國聯合工程公司廈門分公司
 • 天津市冶金規劃設計院
 • 天津市建築設計院
 • 北京市工業設計研究院
 • 台灣世曦工程顧問
 • 西南建築設計院
 • 吳宗岳設計
 • 亞新工程顧問
 • 昆山市建築設計院
 • 信息產業電子第十一設計研究院
 • 浙江利恩工程設計諮詢
 • 浙江省機電設計研究院
 • 浙江華之建築設計
 • 深圳大學建築設計研究院
 • 深圳市國際印象建築設計
 • 現代設計集團 – 上海建築設計研究院
 • 溫州市建築設計研究院
 • 頡合設計
 • 機械工業部第四設計研究院上海分院
 • 蘇州市建築設計院